V Klučí

Kód lokality
1887
Přírodní lesní oblast
Českomoravská vrchovina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
V Klučí
Kraj
Vysočina
Výzkum
výzkum (metodika celoplošného šetření)
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
2.80
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
24.13
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1955
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a