Amáliino údolí

Kód lokality
1687
Přírodní lesní oblast
Šumava
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Amáliino údolí
VZCHÚ
CHKO Šumava
Kraj
Jihočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
39.69
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
39.69
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1955
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0