STROMOVÝ DATOVÝ MODEL - POPISOVÉ ATRIBUTY

DATA GIS V DATABANCE PŘIROZENÝCH LESŮ: STROMOVÝ DATOVÝ MODEL - POPISOVÉ ATRIBUTY

Atribut Význam atributu
STROM_ID jednoznačný identifikátor stromu
DREVINA druh (kódování dle metodiky Lesporojekt)
CHARAKTER vitální/růstová forma kmene(kmenů)
VYSKA výška stromu (jen pro stojící)
DELKA délka stromu (jen pro ležící)
VYCETNI_T1 výčetní tloušťka (d.b.h. = 1,3 m) kmene č.1
VYCETNI_T2 výčetní tloušťka (d.b.h. = 1,3 m) kmene č.2
VYCETNI_T3 výčetní tloušťka (d.b.h. = 1,3 m) kmene č.3
VYCETNI_T4 výčetní tloušťka (d.b.h. = 1,3 m) kmene č.4
VYCETNI_T5 výčetní tloušťka (d.b.h. = 1,3 m) kmene č.5