Tomáš VRŠKA

Tomáš VRŠKA
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.

(*1966)

U pralesní tým Modrá kočkaod 1993 do 2019; od 1.4.2019 ŠLP Křtiny

Vzdělání

 • Vysoká škola zemědělská v Brně, Lesnická fakulta, obor Lesní inženýrství (1989)
 • doktorské studium v oboru Ekologie; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta (1997);
  disertační práce: „Sledování dynamiky vývoje pralesovitých rezervací v ČR na příkladu NPR Cahnov-Soutok a PR Diana“
 • habilitace v oboru Pěstování lesů; Mendelova univerzita v Brně (2010);
  habilitační práce: „Dynamika a management přirozených lesů v České republice"</>

Práce v týmu

 • dynamika přirozených lesů, rotace biomasy
 • přírůstová dynamika, kompetiční vztahy, dendrometrie
 • dynamika tlejícího dřeva, dekompoziční procesy
 • nepasečné lesnické hospodaření, obnovní manegement lesů ve zvláště chráněných územích
 • pěstování účelových lesů
 • poradenství: management lesů ve zvláště chráněných územích, přestavby jehličnatých monokultur, hodnocení přirozenosi lesů

Publikace