Pavel UNAR

Pavel Unar
Ing. Pavel Unar, Ph.D.

(*1968)

U pralesní tým Modrá kočkav letech 1994-1995 a následně od roku 2000

Vzdělání

  • Vysoká škola zemědělská v Brně, Lesnická fakulta, obor Lesní inženýrství (1991)
  • doktorské studium v oboru Ekologie lesa, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta (2013);
    disertační práce: "Role dřevinného patra na vývoji bylinného podrostu přirozených temperátních lesů v České republice"

Práce v týmu

  • botanika a fytocenologie - sběr a zpracování dat
  • správce Fytobanky
  • obnovní management, management ZCHÚ

Kontakty

tel
+420 541 126 262
e-mail