Pavel ŠAMONIL

Pavel ŠAMONIL
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.

(*1977)

U pralesní tým Modrá kočkaod roku 2003

Vzdělání

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická, obor Lesní inženýrství (1999)
 • doktorské studium v oboru Dendrologie; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální (2004);
  disertační práce: „Typologické hodnocení lesních ekosystémů se zvláštním zřetelem ke klasifikaci půd v CHKO Český kras“

Práce v týmu

 • pedogeneze včetně vývoje svrchních organických horizontů
 • interakce stromy - půda
 • disturbance (vývratová dynamika, další biomechanické vlivy stromů aj.)
 • dendrochronologie
 • statistické zpracování dat, vícerozměrná statistika, geostatistika
 • fytocenologie - zpracování dat
 • správce Pedobanky

Publikace

Kontakty

tel
+420 541 126 260
e-mail
GSM
+420 605 205 760