Štěpánka ŘEHOŘKOVÁ

avatar
Ing. Štěpánka Řehořková

(*1985)

U pralesní tým Modrá kočkav letech 2012-2016

Vzdělání

  • Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, obor Lesní inženýrství (2011)

Práce v týmu

  • fyziologie dřevin
  • studium vodního provozu polykormonů
  • sběr a zpracování dendrometrických dat

Kontakty

tel
+420 541 126 285
e-mail