Martin KRŮČEK

Martin Krůček
Ing. Martin Krůček, Ph.D.

(*1988)

U pralesní tým Modrá kočkaod roku 2014

Vzdělání

  • Magisterské studium: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta lesnická a dřevařská, obor Lesní inženýrství (2014)
  • Doktorské studium: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta lesnická a dřevařská, obor Aplikovaná geoinformatika (2021); disertační práce: "Popis porostní struktury přirozeného lesa pomocí pozemního a bezpilotního laserového skenování - kvantifikace korun ve 3D prostoru"

Práce v týmu

  • vývoj nástrojů a aplikací s daty laserového skenování
  • sběr a zpracování dendrometrických dat

Publikace

Kontakty

tel
+420 541 126 232
e-mail