Katarína KOVÁŘOVÁ

Katarína KOVÁŘOVÁ
Mgr. et MVDr. Katarína KOVÁŘOVÁ

 

U pralesní tým Modrá kočka2023

Vzdělání

  • Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta, odbor biologia-ekologia (2001)
  • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství (2009)

Práce v týmu

  • sběr a zpracování dendrometrických a dendrochronologických dat
  • aktualizace dat pro Databanku přirozených lesů ČR
  • sběr a zpracování TLS dat

Kontakty

tel
+420 541 126 232
e-mail