David JANÍK

David JANÍK
Ing. David Janík, Ph.D.

(*1973)

U pralesní tým Modrá kočkaod roku 2003

Vzdělání

  • Mendelova zemědělská a lesnická univezita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, obor Lesní inženýrství (1998)
  • doktorské studium v oboru Ekologie lesa, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta (2013);
    disertační práce: "Prostorová distribuce dominantních druhů dřevin ve vybraných přirozených lesích ČR"

Práce v týmu

  • metodická příprava počítačem podporovaného sběru dat
  • sběr a zpracování dendrometrických dat
  • dynamika vývoje dřevinného patra, růstové procesy stromů, dendrometrie
  • statistické zpracování dat

Kontakty

tel
+420 541 126 262
e-mail
GSM
+420 605 205 085