Libor HORT

Libor Hort
Ing. Libor Hort

(*1969)

U pralesní tým Modrá kočkaod roku 1994

Vzdělání

  • Vysoká škola zemědělská v Brně, Lesnická fakulta, obor Lesní inženýrství (1992)

Práce v týmu

  • ředitel VÚKOZ, v. v. i.
  • sběr a zpracování dendrometrických dat
  • dynamika vývoje dřevinného patra, vývojové cykly
  • obnovní management, management ZCHÚ
  • monitoring území ponechaných samovolnému vývoji
  • sférická foto lesních porostů

Kontakty

tel
+420 541 126 264
e-mail