TERMINOLOGIE: Úvod

Vzhledem k současné roztříštěnosti v používání řady pojmů v ochraně přírody a v lesnictví, které souvisejí s tzv. přirozenými a jim podobnými typy lesů, a s ohledem na vzrůstající publikační činnost v tomto oboru, považujeme za důležité provedení rešerše o vývoji pojmosloví a zpracování návrhu na jeho ustálení.

Literatura