LITERATURA

Göppert, H. R., 1868. Skizzen zur Kenntniss der Urwälder Schlesiens und Böhmens. E. Blochmann & Sohn, Dresden.

Nožička, J., 1958. Z historie boubínského pralesa. Ochrana přírody 13, 144-149.

Nožička, J., 1959. Snahy o přirozenou obnovu lesa a vznik prvních lesních rezervací. Lesnictví 5, 249-252.

Strejček, J., Kubíková, J., Kříž, J., 1983. Chráníme naši přírodu. SPN, Praha.