Polanská niva

Kód lokality
925
Přírodní lesní oblast
Podbeskydská pahorkatina
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Polanská niva
VZCHÚ
CHKO Poodří
Kraj
Moravskoslezský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
2.10
Výměra (ha) - nelesní část lokality
82.04
Výměra (ha) - celkem
115.57
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1987
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a