Sidonie

Kód lokality
912
Přírodní lesní oblast
Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Sidonie
VZCHÚ
CHKO Bílé Karpaty
Kraj
Zlínský
Výzkum
výzkum (metodika celoplošného šetření)
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.19
Výměra (ha) - celkem
13.67
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1994
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a