Libický luh

Kód lokality
902
Přírodní lesní oblast
Polabí
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Libický luh
Kraj
Středočeský
Výzkum
monitoring (metodika statistické inventarizace)
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
373.22
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
404.20
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
2009
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a