Vůznice

Kód lokality
851
Přírodní lesní oblast
Křivoklátsko s Český kras
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Vůznice
VZCHÚ
CHKO Křivoklátsko
Kraj
Středočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
23.88
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
194.36
Výměra (ha) - nelesní část lokality
15.66
Výměra (ha) - celkem
233.90
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1980
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0