Velká Pleš

Kód lokality
842
Přírodní lesní oblast
Křivoklátsko s Český kras
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Velká Pleš
VZCHÚ
CHKO Křivoklátsko
Kraj
Středočeský
Výzkum
výzkum (metodika celoplošného šetření)
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
16.26
Výměra (ha) - nelesní část lokality
8.60
Výměra (ha) - celkem
95.30
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1984
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a
Samovolný vývoj - cíl - les přírodě blízký
a