Týřov

Kód lokality
840
Přírodní lesní oblast
Křivoklátsko s Český kras
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Týřov
VZCHÚ
CHKO Křivoklátsko
Kraj
Středočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
62.72
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
214.61
Výměra (ha) - nelesní část lokality
30.93
Výměra (ha) - celkem
418.81
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1950
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1984
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a
Samovolný vývoj - cíl - les přírodě blízký
a