Přední skála

Kód lokality
828
Přírodní lesní oblast
Českomoravská vrchovina
Kategorie
přírodní památka
Název
Přední skála
Kraj
Vysočina
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.79
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
6.52
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1990
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
č