Velký Újezd - Škrabačka

Kód lokality
77002
Přírodní lesní oblast
Nízký Jeseník
Kategorie
není CHÚ
Název
Velký Újezd - Škrabačka
Kraj
Olomoucký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
4.18
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
5.06
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1989
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1999