Velký Újezd - Loučka

Kód lokality
77001
Přírodní lesní oblast
Nízký Jeseník
Kategorie
není CHÚ
Název
Velký Újezd - Loučka
Kraj
Olomoucký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
73.83
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.20
Výměra (ha) - celkem
74.03
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1969
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0