Myslejovice - Bednářův kopec

Kód lokality
76004
Přírodní lesní oblast
Drahanská vrchovina
Kategorie
není CHÚ
Název
Myslejovice - Bednářův kopec
Kraj
Jihomoravský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
12.83
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
12.83
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1979
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0