Žárovice - Smilův hrad

Kód lokality
76002
Přírodní lesní oblast
Drahanská vrchovina
Kategorie
není CHÚ
Název
Žárovice - Smilův hrad
Kraj
Jihomoravský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
4.94
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1999
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a