Žárovice - Kamenný žleb

Kód lokality
76001
Přírodní lesní oblast
Drahanská vrchovina
Kategorie
není CHÚ
Název
Žárovice - Kamenný žleb
Kraj
Jihomoravský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.05
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
12.11
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1999
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a