Skalky skřítků

Kód lokality
74002
Přírodní lesní oblast
Doupovské hory
Kategorie
není CHÚ
Název
Skalky skřítků
Kraj
Karlovarský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
8.43
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
8.43
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1965
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0