Chvalšiny - Loutecké údolí

Kód lokality
72001
Přírodní lesní oblast
Šumava
Kategorie
není CHÚ
Název
Chvalšiny - Loutecké údolí
Kraj
Jihočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
107.14
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
107.14
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1948
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0