Mniší hora

Kód lokality
651
Přírodní lesní oblast
Předhoří Českomoravské vrchoviny
Kategorie
přírodní památka
Název
Mniší hora
Kraj
Jihomoravský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
19.87
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1997
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a