Úhošť

Kód lokality
606
Přírodní lesní oblast
Doupovské hory
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Úhošť
Kraj
Ústecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
20.82
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
36.07
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1965
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a