Lodín-Kobylice

Kód lokality
60010
Přírodní lesní oblast
Polabí
Kategorie
není CHÚ
Název
Lodín-Kobylice
Kraj
Královéhradecký / Hradec Králové Region
Výzkum
hodnocení přirozenosti / naturalness assessment
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
40.05
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1970
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a