Jaronínská bučina

Kód lokality
578
Přírodní lesní oblast
Předhoří Šumavy a Novohradských hor
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Jaronínská bučina
VZCHÚ
CHKO Blanský les
Kraj
Jihočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
4.32
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
4.32
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1909
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0