Komáří vrch

Kód lokality
574
Přírodní lesní oblast
Orlické hory
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Komáří vrch
VZCHÚ
CHKO Orlické hory
Kraj
Královéhradecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
5.24
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.16
Výměra (ha) - celkem
13.03
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n