Karlické údolí

Kód lokality
548
Přírodní lesní oblast
Křivoklátsko s Český kras
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Karlické údolí
VZCHÚ
CHKO Český kras
Kraj
Středočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
189.72
Výměra (ha) - nelesní část lokality
1.51
Výměra (ha) - celkem
213.59
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n