Žákova hora

Kód lokality
537
Přírodní lesní oblast
Českomoravská vrchovina
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Žákova hora
VZCHÚ
CHKO Žďárské vrchy
Kraj
Vysočina
Výzkum
výzkum (metodika celoplošného šetření)
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
18.03
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
20.92
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
38.94
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1929
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0