Vřešťovská bažantnice

Kód lokality
520
Přírodní lesní oblast
Podkrkonoší
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Vřešťovská bažantnice
Kraj
Královéhradecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
18.33
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
28.09
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1970
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a