Vlček

Kód lokality
509
Přírodní lesní oblast
Karlovarská vrchovina
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Vlček
VZCHÚ
CHKO Slavkovský les
Kraj
Karlovarský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
11.41
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.20
Výměra (ha) - celkem
62.25
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n