Nad Škaredým mostem

Kód lokality
50031
Přírodní lesní oblast
Moravskoslezské Beskydy
Kategorie
není CHÚ
Název
Nad Škaredým mostem
VZCHÚ
CHKO Beskydy
Kraj
Moravskoslezský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
8.10
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.85
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
16.25
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1990
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
2000
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a