Olšina

Kód lokality
50020
Přírodní lesní oblast
Šumava
Kategorie
není CHÚ
Název
Olšina
VZCHÚ
CHKO Šumava
Kraj
Jihočeský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
33.53
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
33.53
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1965
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0