Na hranicích - U Jizery

Kód lokality
50017
Přírodní lesní oblast
Severočeská pískovcová plošina a Český ráj
Kategorie
není CHÚ
Název
Na hranicích - U Jizery
VZCHÚ
CHKO Český ráj
Kraj
Liberecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.95
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
12.64
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1955
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a