Velký Buk

Kód lokality
50014
Přírodní lesní oblast
Lužická pískovcová vrchovina
Kategorie
není CHÚ
Název
Velký Buk
VZCHÚ
CHKO Lužické hory
Kraj
Liberecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.15
Výměra (ha) - celkem
21.28
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n
Samovolný vývoj - cíl - les přírodě blízký
n