Labské svahy u Brné

Kód lokality
50012
Přírodní lesní oblast
České středohoří
Kategorie
není CHÚ
Název
Labské svahy u Brné
VZCHÚ
CHKO České středohoří
Kraj
Ústecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.80
Výměra (ha) - nelesní část lokality
12.08
Výměra (ha) - celkem
138.31
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n