Ve Studeném

Kód lokality
491
Přírodní lesní oblast
Středočeská pahorkatina
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Ve Studeném
Kraj
Středočeský
Výzkum
monitoring (metodika statistické inventarizace)
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
26.87
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
9.91
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
42.12
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
1935
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
2009
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a