Úlibická bažantnice

Kód lokality
473
Přírodní lesní oblast
Polabí
Kategorie
přírodní rezervace
Název
Úlibická bažantnice
Kraj
Královéhradecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
12.22
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
26.79
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1970
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a