Třesín

Kód lokality
452
Přírodní lesní oblast
Drahanská vrchovina
Kategorie
přírodní památka
Název
Třesín
VZCHÚ
CHKO Litovelské Pomoraví
Kraj
Olomoucký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
109.17
Výměra (ha) - nelesní část lokality
3.24
Výměra (ha) - celkem
142.83
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0