NP Šumava - Stožecká skála - Medvědice

Kód lokality
44090
Přírodní lesní oblast
Šumava
Kategorie
zóna národního parku
Název
NP Šumava - Stožecká skála - Medvědice
VZCHÚ
NP Šumava
Kraj
Jihočeský
Výzkum
výzkum (metodika celoplošného šetření)
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
25.68
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
153.54
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0