NP Šumava - Ptačí slať

Kód lokality
44070
Přírodní lesní oblast
Šumava
Kategorie
zóna národního parku
Název
NP Šumava - Ptačí slať
VZCHÚ
NP Šumava
Kraj
Plzeňský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
2.71
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
65.58
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0