NP Šumava - Filipohuťská a Tetřevská slať

Kód lokality
44007
Přírodní lesní oblast
Šumava
Kategorie
zóna národního parku
Název
NP Šumava - Filipohuťská a Tetřevská slať
VZCHÚ
NP Šumava
Kraj
Plzeňský
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
15.31
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
202.56
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0