Šerák-Keprník (Pod Keprníkem)

Kód lokality
432
Přírodní lesní oblast
Hrubý Jeseník
Kategorie
národní přírodní rezervace
Název
Šerák-Keprník (Pod Keprníkem)
VZCHÚ
CHKO Jeseníky
Kraj
Olomoucký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
717.42
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
796.61
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n