NP České Švýcarsko - Kračmerův důl

Kód lokality
43003
Přírodní lesní oblast
Lužická pískovcová vrchovina
Kategorie
zóna národního parku
Název
NP České Švýcarsko - Kračmerův důl
VZCHÚ
NP České Švýcarsko
Kraj
Ústecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
1.73
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
17.88
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
0
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
n