NP České Švýcarsko - Ponova louka

Kód lokality
43002
Přírodní lesní oblast
Lužická pískovcová vrchovina
Kategorie
zóna národního parku
Název
NP České Švýcarsko - Ponova louka
VZCHÚ
NP České Švýcarsko
Kraj
Ústecký
Výzkum
hodnocení přirozenosti
Výměra (ha) - les původní
0.00
Výměra (ha) - les přírodní
0.00
Výměra (ha) - les přírodě blízký
0.00
Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti
0.00
Výměra (ha) - nelesní část lokality
0.00
Výměra (ha) - celkem
18.65
Samovolný vývoj od (les původní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodní)
0
Samovolný vývoj od (les přírodě blízký)
1975
Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký
a